simple program for visiting other townies' home directories
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
142 B

  1. module git.tilde.town/tildetown/visit
  2. go 1.14
  3. require (
  4. github.com/AlecAivazis/survey/v2 v2.1.1
  5. github.com/charmbracelet/glamour v0.2.0
  6. )